Bli modellflyger

Modellflyging er for den som vil ha en annerledes hobby enten man er ung eller gammel. Det er ingen grenser for utfordringer den kan gi deg. Modellfly finnes i minst like stort mangfold og variasjoner som sine større artsfrender. Modellene kan variere fra frittflygende seilfly til radiostyrte helikoptre og motorfly med store ytelser og manøvreringsevne. Du kan drive modellflyging som hobby og avkobling eller som konkurranseflyging på nasjonalt og internasjonalt plan.

Velkommen til en spennende og fascinerende hobby/sport!

Vi i Narvik Modellfly Klubb vil gjerne hjelpe interesserte/nybegynnere i gang med denne sporten. Vi har alle vært nybegynnere en gang og har som regel hatt mange ulike erfaringer med det. Uheldigvis er det mange nykommere innen sporten som ikke har fått noen hjelp i startfasen på deres modellfly-karriere. Dette er en viktig årsak til at mange ikke har fatt realisert drømmen sin.

Som nybegynner er det lurt å ta kontakt med en klubb som kan gi deg råd og vink, ikke bare med flygingen, men også til valg av utstyr under byggingen og installering. På den måten unngår man mangler og feil på flyet/utstyret som gjør det risikofylt å fly.

Som regel er det alltid noe som må rettes på flyet fordi en nybegynner ikke har så mye erfaring.Derfor vil den som hjelper deg med den første flyturen gå over fly og utstyr for å sjekke at alt virker som det skal.

Da bør du som nybegynner kunne forvente å få beskjed om ting som må endres på, før flyet flys. Det du da er nødt til å gjøre, er å rette på de feil som blir påpekt. Som oftest er det av hensyn til sikkerheten at du må foreta noen små justeringer eller utbedring av feil. Spør gjerne den som hjelper deg om råd og tips om hvordan du kan løse de manglene som finnes på flyet.

Tålmodigheten blir en viktig faktor i startfasen som modellflyger. Det tar litt tid før man kommer i gang med flygingen. De første gangene er det som regel preget av litt spenning og man får naturlig nok ikke så mye ut av flyturene.
Etterhvert vil man få bedre drag på flygingen og motivasjonen stiger.

Som nybegynner er det lurt å trene litt ofte i begynnelsen fordi man trenger å terpe på ferdigheten. Går det for lang tid (3 uker eller mer) mellom hver tur blir det mye å ta igjen.

Å fly oppe i luften er ikke så vanskelig , men det er det å lande og å ta av som krever en god del flygetrening. Ved å la en erfaren instruktør ta flyet opp for deg unngår du å ødelegge flyet de første gangene.

Modellflyging har hatt en rivende utvikling de siste årene. Den tekniske siden ved sporten er blitt godt utviklet og testet av ulike produsenter. Teknologien og varetilbudet er blitt så avansert at det for en nybegynner lett kan bli frustrerende å finne det utstyret han er best tjent med. Mange kjøper utstyr etter utseende og ikke etter behov. Derfor er det godt å kunne spørre noen som har bred erfaring på området.

Vi i Narvik Modellfly Klubb vil derfor hjelpe kommende modellflygere litt på vei på utstyrsfronten og i flyopplæringen.
Ta kontakt med våre medlemmer og spør dem til råds. De vil kunne gi deg mange gode råd om nettopp det du er ute etter.

Narvik Modellfly Klubb har som mål å lære opp nye modellflygere til å bli kyndige modellflygere og utvikle en interesse for luftfart generelt. Modellflyging blir ansett for å være en av de viktigste rekrutteringskildene innen luftfarten i Norge

Andre mål med klubben er å bygge og fly modellfly av alle slag, noe som bringer med seg mye sosialt samvær utendørs.